Wsparcie dla infrastruktury zielonego transportu publicznego w 3 miejscowościach woj. pomorskiego

Wsparcie dla infrastruktury zielonego transportu publicznego w 3 miejscowościach woj. pomorskiego

8 czerwca 2023 0 przez CIRE.PL

Dwa projekty zakupu autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ich zasilania w Lęborku i Pelplinie oraz projekt budowy stacji ładowania transportu publicznego na terenie zajezdni autobusowej w Gdańsku otrzymają dofinansowania z NFOŚiGW, z puli środków krajowych. Obok rozwoju cichego i zeroemisyjnego transportu miejskiego wszystkie przedsięwzięcia przyniosą poprawę jakości lokalnego powietrza

Gmina Miasto Lębork do końca marca 2024 r. zakupi 4 nowe autobusy miejskie niskopodłogowe o napędzie elektrycznym klasy MAXI.

W celu ładowania zakupionych pojazdów, inwestycja przewiduje również zakup i montaż na terenie gminnym 4 punktów ładowania – tj. 2 ładowarek dwustanowiskowych o mocy 120 kW każda.

Ponadto, w ramach tego projektu zaplanowano przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej 2 pracowników obsługi technicznej oraz 6 kierowców w zakresie eksploatacji pojazdów. Dotacja wspierająca projekt z NFOŚiGW to 8,3 mln zł, a pożyczka ponad 2,3 mln zł.

Miasto Pelplin planuje zakup 3 autobusów o napędzie elektrycznym do końca października 2025 r. W celu ładowania zakupionych pojazdów, przewiduje się zakup i montaż ładowarki dwuodpływowej z dwoma punktami ładowania każdy o mocy 60 kW, umożliwiającej równoczesne ładowanie dwóch pojazdów. Projekt pozwoli na szkolenia dla co najmniej 4 kierowców oraz naukę obsługi pojazdu. Udzielona dotacja wyniesie 4,6 mln zł.

Zakupione pojazdy będą niskopodłogowe i dostosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Wprowadzenie ich do ruchu pozwoli na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery a także ograniczenie emisji tlenków azotu i emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10).

Oba projekty otrzymają wsparcie z programu Zielony Transport Publiczny.

Z kolei w Gdańsku do końca listopada 2023 r. zostanie zrealizowana inwestycja budowy stacji ładowania transportu publicznego na terenie zajezdni autobusowej Gdańskich Autobusów i Tramwajów.

Dotacja udzielona na ten cel z programu Wsparcie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru dla inwestycji wyniesie ok. 3,4 mln zł.

W ramach przedsięwzięcia spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. wybuduje stację ładowania pojazdów elektrycznych, która będzie zlokalizowana na terenie zajezdni autobusowej przy alei Generała Józefa Hallera w Gdańsku. Stacja umiejscowiona na oświetlonym terenie zaoferuje 18 wolnostojących ładowarek 150 kW z napięciem wyjściowym 150-950 V DC. Infrastruktura będzie udostępniana klientom do ładowania pojazdów elektrycznych. Jednym z głównych celów inwestycji będzie także promocja elektromobilności, której rozwój przyczyni się do zmniejszenia liczby pojazdów emitujących CO2 i NOx do atmosfery, co będzie miało wymiar antysmogowy.

Umowy o dofinansowanie zostały podpisane 5 czerwca br. podczas 11 Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego w Gdańsku przez wiceprezesa zarządu NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Mirosława Chyłę, burmistrza Miasta Lęborka Witolda Namyślaka oraz prezesa zarządu Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. Macieja Lisickiego.

Źródło: cire.pl