Więcej elektromobilności na drogach krajowych. Wystartował kolejny przetarg

Więcej elektromobilności na drogach krajowych. Wystartował kolejny przetarg

31 stycznia 2024 0 przez CIRE.PL

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpisała postępowanie przetargowe na dzierżawę kolejnych fragmentów nieruchomości przeznaczonych pod budowę ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych i pełnienie roli operatora oraz dostawcy usługi ładowania dla tych stacji. Przetarg dotyczy Miejsc Obsługi Podróżnych zlokalizowanych przy autostradach A1, A2, A4 oraz drogach ekspresowych S3, S7, S8 oraz S19

Dzierżawcy wyłonieni w ramach ogłoszonego postępowania będą odpowiedzialni za wybudowanie na 15 MOP przy drogach krajowych stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych osobowych i ciężarowych, spełniających wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR).

Więcej o AFIR  czytamy na stronie internetowej GDDKiA.

Przetarg dotyczy MOP-ów zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekpsresowych:

A1 – Gorzelanka Wschód i Zachód, Starcza Wschód i Zachód,

A2 – Ciosny Północ i Południe,

A4 – Prószków i Krajków Północ,

S3 – Lisiny Wschód i Zachód,

S7 – Zbójecka Góra,

S8 – Ochędzyn i Niwiska,

S19 – Kamień Wschód i Zachód.

Umowy będą zawarte na okres 20 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 5 lat.

Ponadto w wyznaczonych przez GDDKiA lokalizacjach MOP przy drogach krajowych, dzierżawcy będą mieli również możliwość, posadowienia automatu vendingowego lub sklepu autonomicznego, w celu uatrakcyjnienia świadczonych usług.

Na oferty GDDKiA czeka do 15 marca 2024 roku, a podstawowym kryterium ich oceny będzie wysokość czynszu dzierżawnego.

Podmioty zainteresowane udziałem w przetargu mogą pobrać Informację o Warunkach Przetargu (IWP) wraz z załączonymi wzorami umów dzierżawy, które dostępne są na stronie internetowej GDDKiA.

Źródło: CIRE