Volvo i Renault stawiają na bezemisyjny transport ciężki

Volvo i Renault stawiają na bezemisyjny transport ciężki

7 grudnia 2023 0 przez CIRE.PL

Większość sprzedanych pojazdów ciężarowych o zerowej emisji była wyposażona w akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP) i litowo- jonowe (NMC). Znaczną część rynku bezemisyjnego opanowały Volvo Trucks i Renault Trucks, co wyraźnie kontrastuje z ich obecnością w obszarze sprzedaży pojazdów z napędem konwencjonalnym.

Sugerując jednocześnie zwrot tych producentów w kierunku napędów alternatywnych, czytamy na elektromobilni.pl.

Kwestie środowiskowe ważne

Unia Europejska odnotowała znaczny wzrost sprzedaży pojazdów ciężkich o zerowej emisji w pierwszym kwartale 2023 r. Według raportu Międzynarodowej Rady ds. Czystego Transportu (ICCT), sprzedaż bezemisyjnych ciężkich samochodów ciężarowych, autobusów i autokarów ma tendencję wzrostową, co wskazuje na rosnące zaangażowanie w kwestie środowiskowe w sektorze transportu.

W raporcie podkreślono, że z 2000 nowych pojazdów o zerowej emisji, sprzedanych w tym okresie w krajach unijnych (UE-27), 1000 to autobusy i autokary. 450 to lekkie i średnie pojazdy dostawcze, a 500 z nich to tzw. ciężkie ciężarówki. Warto zauważyć, że sprzedaż ciężkich ciężarówek o zerowej emisji stanowiła 0,6% całej sprzedaży ciężkich samochodów ciężarowych, podwajając się z 0,3% udziału w poprzednim roku. Podobnie lekkie i średnie ciężarówki odnotowały wzrost swoich udziałów do 4%, podczas gdy autobusy i autokary o zerowej emisji wzrosły sprzedażowo aż do 16%.

Dwóch liderów transformacji

Niemcy i Francja są obecnie liderami w tej transformacji, przyczyniając się do ponad połowy sprzedaży pojazdów ciężarowych w UE-27. Ten wzrost sprzedaży jest bardziej wyraźny także w mniejszych państwach członkowskich, takich jak Dania, Szwecja i Niderlandy.

Szczegółowa analiza ciężkich samochodów ciężarowych, które stanowią 80% całej sprzedaży pojazdów ciężkich, wykazała, że z 77 000 sprzedanych ciężkich samochodów ciężarowych 500 to modele zeroemisyjne, przewyższając już w pierwszym kwartale całkowitą sprzedaż w 2021 roku. Volvo Group, w skład której wchodzą Volvo Trucks i Renault Trucks, w badany okresie była liderem rynku, sprzedając ponad połowę pojazdów o zerowej emisji. W przeciwieństwie do tego, IVECO, MAN i DAF, które stanowiły 40% sprzedaży konwencjonalnej, sprzedały tylko 4% ciężkich samochodów ciężarowych.

Raport dodatkowo rozkłada sprzedaż według konfiguracji, układu napędowego i pojemności baterii. Większość sprzedanych pojazdów ciężarowych o zerowej emisji była wyposażona w akumulatory litowo-żelazowo-fosforowe (LFP) i litowo – jonowe (NMC).

Postawić na bezemisyjne ciężarówki

Wreszcie, raport dostarcza wgląd w udział producentów w segmentach bezemisyjnych i konwencjonalnych pojazdów. Volvo Trucks i Renault Trucks posiadały znaczną część rynku bezemisyjnego, kontrastując z ich obecnością w obszarze sprzedaży pojazdów z napędem konwencjonalnym. Dane te sugerują strategiczny zwrot głównych producentów w kierunku bardziej zrównoważonych pojazdów ciężkich.

Podsumowując, pierwszy kwartał 2023 r. stanowił ważny i emblematyczny moment dla UE w drodze do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w sektorze transportu, z wyraźną tendencją do elektryfikacji pojazdów ciężkich.