Urząd Morski w Gdyni otrzymał dofinansowanie na zakup samochodów elektrycznych

Urząd Morski w Gdyni otrzymał dofinansowanie na zakup samochodów elektrycznych

15 lutego 2024 0 przez CIRE.PL

Urząd Morski w Gdyni – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, przyznał Urzędowi Morskiemu w Gdyni dofinansowanie w wysokości 1 mln zł. na zakup 4 samochodów elektrycznych. Umowa o dofinansowanie została podpisana 2 lutego br., a zawarty w niej termin wykorzystania przyznanych środków to 31 grudnia br.

Urząd Morski w Gdyni – Pośród licznych zadań, wynikających z prawa krajowego i międzynarodowego, w zasięgu działania administracji morskiej znajdują się również obszary Natura 2000, objęte ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej. Należą do nich między innymi ostoje ptaków oraz różnego rodzaje siedliska, zlokalizowane w rejonie Mierzei Wiślanej, Zatoki Puckiej, ujścia Wisły oraz w innych miejscach. Są to miejsca, w których pracownicy urzędu wykonują czynności służbowe – również z wykorzystaniem samochodów służbowych.

W wyniku wycofania z dalszej eksploatacji 4 najstarszych samochodów spalinowych i zastąpieniu ich elektrycznymi nastąpi całkowita redukcja zanieczyszczeń, pochodzących ze spalin tych samochodów do powietrza oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji na terenach szczególnie wrażliwych i cennych ekologicznie oraz  środowiskowo.

Zakup pojazdów elektrycznych wpisuje się w Program Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), a w szczególności w realizację celów wynikających z Planu Rozwoju Elektromobilności „Energia do przyszłości”, Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Zakup samochodów elektrycznych zostanie zrealizowany z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Źródło: CIRE