Urząd Miasta Lublin ogłosił przetarg na budowę 164 punktów ładowania pojazdów elektrycznych

Urząd Miasta Lublin ogłosił przetarg na budowę 164 punktów ładowania pojazdów elektrycznych

9 czerwca 2023 0 przez CIRE.PL

Miasto szuka podmiotu, który wydzierżawi nieruchomości z przeznaczeniem na budowę i obsługę stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Na ponad 2,7 tys. m2 gruntów, stanowiących pasy drogowe dróg publicznych i wewnętrznych, mają powstać 164 ogólnodostępne punkty ładowania w 82 lokalizacjach. Termin składania ofert upływa 26 czerwca. Nowa infrastruktura ma być gotowa w rok po podpisaniu umowy

Ogólnodostępne stacje ładowania zaplanowano w dzielnicach o zabudowie wielorodzinnej, w których mieszkańcy mają ograniczone możliwości ładowania pojazdów. Przewidziano je również na obszarach szczególnie atrakcyjnych pod względem turystycznym. Lokalizacje ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych wskazano przede wszystkim w oparciu o analizy dostępności infrastruktury elektroenergetycznej – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Z uwagi na to, że pierwszy przetarg został unieważniony, ponieważ żadna z ofert nie spełniała wymogów zamówienia, Miasto ponownie ogłasza postępowanie na realizację tego zadania. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do zagospodarowania wydzierżawionego gruntu, poprzez wybudowanie stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych, pełnienie roli operatora i dostawcy usługi ładowania dla tych stacji. Dostosuje również miejsca przeznaczone na postój pojazdów elektrycznych w czasie ładowania poprzez ich odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome. Każda ze stacji powinna składać się z dwóch punktów ładowania, których moc ma być nie mniejsza niż 22 kW. Do każdej ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych przewidziane są dwa miejsca postojowe.

Umowa dzierżawy gruntu o łącznej powierzchni blisko 2750 m2 zostanie zawarta na 10 lat. Zgodnie z prowadzonym postępowaniem przetargowym, po wyłonieniu podmiotu związanie ofertą wynosi 100 dni. To czas niezbędny do uzyskania wszelkich uzgodnień, decyzji i zezwoleń potrzebnych, by infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych mogła powstać na terenie miasta. Po tym terminie nastąpi podpisanie umowy dzierżawy, natomiast czas na budowę stacji to 12 miesięcy od tego momentu.

Obecnie na terenie miasta funkcjonują 44 ogólnodostępne punkty ładowania. Zgodnie z zapisami ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych minimalna liczba punktów ładowania w ogólnodostępnych stacjach ładowania, dla wielkości gmin takich jak Lublin wynosi 210.

Źródło: cire.pl