Trzy organizacje branżowe wydały raport „Elektromobilność kluczem do rozwoju gospodarczego Polski”

Trzy organizacje branżowe wydały raport „Elektromobilność kluczem do rozwoju gospodarczego Polski”

2 listopada 2023 0 przez CIRE.PL

Elektromobilność to ogromna i wciąż rosnąca gałąź gospodarki, która jest również jedną ze strategicznych branż dla rozwoju Polski na najbliższe lata. Już teraz mamy mocną pozycję w całym łańcuchu dostaw sektora e-mobility, w naszym kraju produkowane są samochody elektryczne, baterie do nich oraz ich „serca”, czyli materiały katodowe. Aktualny obraz całego sektora można znaleźć w stworzonym wspólnie przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, Polską Izbę Rozwoju Elektromobilności oraz Agencję Rozwoju Przemysłu raporcie branżowym pt. „Elektromobilność kluczem do rozwoju gospodarczego Polski”

Raport do pobrania w tym miejscu >>>Link<<<

Polska gospodarka potrzebuje impulsu technologicznego, a niewątpliwie takim jest elektromobilność. To nowoczesna branża, która sprawia, że oprócz nowych fabryk powstają także centra R&D. Wartość inwestycji włączając w to także iONWAY w Nysie ogłoszoną w połowie października to blisko 80 mld PLN– wyjaśnia Krzysztof Burda, Prezes Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności.

W raporcie PAIH, PIRE i ARP znajdują się również: szczegółowa charakterystyka stanu sprzedaży krajowej, eksportu, wpływu elektromobilności na PKB, zatrudnienia, działalności badawczo-rozwojowej, inwestycji, a przede wszystkim analiza szans i zagrożeń, z jakimi być może będą musieli zmierzyć się inwestorzy.

Jedną z kluczowych pozycji eksportowych w branży elektromobilności  stanowią baterie.

W 2022 roku wielkość eksportu w tym segmencie wyniosła ponad 9 mld EUR w ujęciu globalnym. Wykazując tym samym wzrost o ponad 23% w skali r/r i ponad 600% w porównaniu z rokiem 2018.

Analizując dokonania polskiego sektora elektromobilności w minionym roku i globalne trendy dla tego obszaru gospodarki można powiedzieć, że przed polskim przemysłem stoją ogromne perspektywy rozwoju i możliwość zdobycia dobrej pozycji na świecie. Dotyczy to zarówno tworzenia nowych technologii i rozwiązań rynkowych, jak i rozwijania już istniejących gałęzi produkcji i usług związanych z pojazdami elektrycznymi oraz realizacji wielkich projektów inwestycyjnych. – Paweł Kurtasz Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Autobusy ładowane elektrycznie stanowiły w 2022 roku 12,7% całkowitego rynku autobusów w UE odnotowując wzrost o 2,1% w porównaniu z rokiem 2021. W Polsce bardzo prężnie rozwija się także produkcja elektrycznych autobusów, których jesteśmy największym eksporterem w UE. Udział ich w sprzedaży do UE wzrósł z 10% w 2017 do 46% w 2020 roku. Nasze eksportowe autobusy wyjeżdżają przede wszystkim z fabryk Solaris i Man, ale mamy też krajowych producentów jak ARP e-vehicles, PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy Sp. z o.o, czy też innowacyjne autobusy autonomiczne firmy jak Blees.

Ze względów historycznych polska gospodarka była przedmiotem dotychczasowych rewolucji przemysłowych. Tym razem otwiera się przed nami szansa, by odegrać podmiotową i pierwszoplanową rolę w rewolucji elektromobilności. Możemy tę szansę zmaksymalizować pod jednym warunkiem – zgodnej współpracy państwa i kapitału prywatnego. I to już się dzieje. Polska stała się dostrzeganym i docenianym parterem na polu elektromobilności przez inwestorów z zagranicy. Inwestycje w tę innowacyjną branżę to również symbol zmiany modelu rozwoju polskiej gospodarki – to nie tania siła robocza, ale coraz częściej wykwalifikowane kadry i wysokie zdolności technologicznego polskich przedsiębiorstw stanowią przewagę konkurencyjną Polski. – Cezariusz Lesisz, Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A

Elektromobilność to wielka szansa technologiczna na rozwój mocnej i stabilnej gałęzi gospodarki, jednak aby stworzyć kompletny ekosystem nie możemy zapomnieć jak ważne jest wsparcie instytucjonalne. Programy i narzędzia wsparcia realizowane przez Specjalne Strefy Ekonomiczne, Agencję Rozwoju Przemysłu czy Polską Agencję Inwestycji i Handlu są niezbędne, aby wspomagać rozwój firm rodzimych jak i przyciągania zagranicznych inwestorów. – dodaje Krzysztof Burda, Prezes Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności.

Raport do pobrania w tym miejscu >>>Link<<<

Źródło: CIRE