Szczytno zmodernizuje tabor przewozowy

Szczytno zmodernizuje tabor przewozowy

12 czerwca 2023 0 przez CIRE.PL

Szczytno planuje rozwój ekologicznego transportu publicznego. Z dotacją 3,2 mln zł z NFOŚiGW zakupi 2 niskopodłogowe autobusy o napędzie elektrycznym dostosowane także do przewozu osób z niepełnosprawnościami

W ramach projektu zostanie również zakupiony i zamontowany na terenie siedziby lokalnego Zakładu Komunikacji Miejskiej zostanie także 1 punkt ładowania elektryków.

Autobusy pojawią się w Szczytnie do końca przyszłego roku.

Zakupiona ładowarka o mocy 40kW będzie miała charakter mobilny – urządzenie będzie miało opcję podłączania go do autobusów w miejscu ich postoju prądem stałym (o mocy od 22 kW do mniej niż 50 kW). Czas pełnego naładowania baterii przewiduje się na ok. 6 godzin. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano także przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej 6 kierowców oraz 2 osób z obsługi technicznej i naukę obsługi pojazdu.

Wykorzystanie autobusów w wieloletniej perspektywie pozwoli zredukować poziom zanieczyszczeń miejskiego powietrza tj. ograniczyć emisje tlenków azotu oraz pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10). Obniżeniu ulegnie emisja dwutlenku węgla do atmosfery.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 6 czerwca br. w Olsztynie przez wiceprezesa zarządu NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz burmistrza Miasta Szczytno Michała Mańkowskiego.

W uroczystości uczestniczyli: dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska Sergiusz Kieruzel a także II wicewojewoda warmińsko-mazurski Piotr Opaczewski oraz parlamentarzyści z regionu.

Źródło: cire.pl