SCT – Sąd unieważnił uchwałę ws. strefy czystego transportu w Krakowie

SCT – Sąd unieważnił uchwałę ws. strefy czystego transportu w Krakowie

12 stycznia 2024 0 przez EV Manager

W czwartek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność uchwały ustanawiającej w mieście strefę czystego transportu (SCT). Na postanowienie wpłynęły niesprecyzowane – zdaniem sądu – zapisy w uchwale o SCT. Chodzi np. o niedokładne określenie granic SCT i brak informacji o organizacji ruchu na terenie strefy. Wyrok WSA nie jest prawomocny.

Przedstawiciele Krakowskiego Alarmu Smogowego (KAS) nie kryją niezadowolenia z powodu decyzji sądu w sprawie SCT.

– Wyrok WSA nie jest dobrą wiadomością dla czystego powietrza w Krakowie. Uchwała została unieważniona ze względu na kwestie formalne. Sąd nie podważył konieczności wprowadzenia SCT w Krakowie. Będziemy domagać się od miasta rzetelnego przygotowania nowego projektu strefy i poddania go konsultacjom społecznym. Kraków musi mieć swoją strefę czystego transportu, ponieważ zanieczyszczenia transportowe z najstarszych samochodów trują nas wszystkich – powiedziała Anna Dworakowska w imieniu Krakowskiego Alarmu Smogowego.

Należy wspomnieć, że Strefa Czystego Transportu (SCT) zakłada, że w granicach administracyjnych Krakowa (za wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad) nie będą mogły poruszać się najbardziej zanieczyszczające powietrze auta. Docelowo (od lipca 2026 roku) chodzi o pojazdy benzynowe wyprodukowane przed 2000 rokiem, a więc starsze niż 26 lat, a w przypadku diesli – auta osobowe sprzed 2009 roku (starsze niż 17 lat) oraz autobusy i ciężarówki sprzed 2008 roku. Strefa ma nie dotyczyć m.in. pojazdów dla osób niepełnosprawnych, pojazdów zabytkowych, motocykli.

KAS, przywołując dane w Programie Ochrony Powietrza dla Małopolski z 2023 roku, podkreślił, że emisje transportowe odpowiadają w centrum Krakowa (przy Alejach) za niemal 45 procent stężenia pyłu PM10 i 77 procent stężenia tlenków azotu.

 

Źródło: biznesalert.pl