Resortowe elektryki. Który EV jest hitem „budżetówki”?

Resortowe elektryki. Który EV jest hitem „budżetówki”?

19 grudnia 2022 0 przez Elektromobilni.pl

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych nałożyła obowiązki w zakresie wymiany flot samochodowych i udziału pojazdów zeroemisyjnych objętych zamówieniami publicznymi. Sprawdziliśmy, czy i jak instytucje państwowe stosują się do tych wymogów oraz jaki elektryk jest najczęściej wybierany.

Centralne organy administracji państwowej, zgodnie z Ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która weszła w życie 22 lutego 2018 r. (znowelizowana w grudniu 2021 r.), mają obowiązek zapewnienia w swojej flocie bądź obsługującym je w zakresie transportu urzędzie, odpowiedni udział pojazdów elektrycznych. Warto przy tym zaznaczyć, że mowa jedynie o autach elektrycznych – nie ma możliwości zastąpienia ich samochodami zasilanymi gazem ziemnym czy hybrydami. Wspomniany wymagany udział pojazdów zeroemisyjnych będzie stopniowo zwiększany. O ile od 1 stycznia 2022 r. jest to co najmniej 10% floty, to od 1 stycznia 2023 r., będzie to 20%, zaś za dwa lata – od 1 stycznia 2025 r., limit ten wyniesie minimum 50%.

 

W związku z nałożeniem tego obowiązku, centralne organy administracji państwowej nie miały wyjścia, jak pójść na zakupy bądź wziąć w leasing lub wynajem długoterminowy pojazdów elektrycznych. Zwróciliśmy się do resortów i urzędów z zapytaniem, jak realizują nałożone ustawą obowiązki. Z uzyskanych danych wynika, że idzie to opornie. Jeżeli już, państwowe instytucje stawiają na modele elektryczne długo obecne na rynku, takie jak np. Nissan LEAF, ale nie tylko. Na służbę państwową wkrótce trafi np. rynkowa nowość, czyli Toyota bZ4X. Pojazdy elektryczne na usługach urzędów są najczęściej wynajmowane i leasingowane.

 

eKancelaria Prezydenta RP

Kancelaria Prezydenta RP ma jedną z lepiej wyposażonych flot, jeżeli chodzi o pojazdy elektryczne. Na służbie w biurze głowy państwa znajduje się jedno BMW i3, jeden Opel Combo-e oraz trzy Hyundai IONIQ. W grudniu br. do prezydenckiej elektro floty dołączą też dwie Skody Enyaq iV.

 

Kancelaria Prezydenta RP, wspierając ideę elektromobilności planuje kontynuować proces zwiększania udziału aut zeroemisyjnych w posiadanej flocie. Plany zakupu kolejnych przyjaznych dla środowiska aut elektrycznych uzależnione są od możliwość budżetowych w kolejnych latach – poinformowało nas lakonicznie Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP.

 

Elektryki w Rządzie RP

Skromniej niż u głowy państwa wygląda realizacja obowiązku nałożonego ustawą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Z pozyskanych informacji wynika, że KPRM nie posiada własnych elektrycznych samochodów osobowych i ciężarowych, oprócz leasingowanego samochodu marki Nissan LEAF. Leasing tego samochodu, który potrwa do końca 2022 r., rozpoczęło ówczesne Ministerstwo Cyfryzacji, które zostało włączone w struktury KPRM.

 

Dość pokaźną flotą elektryków dysponuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. MSZ użytkuje 7 samochodów elektrycznych, w tym Renault ZOE, Opel Corsa-e i Nissan LEAF. W jednej podległej MSZ placówce użytkowany jest VW e-Golf.

 

W celu realizacji obowiązku określonego w Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (z późn. zm.), w latach 2023-2024 MSZ zaplanowało zakup trzech samochodów elektrycznych, zgodnie z zawartą umową centralną. Natomiast w 2025 r. zakup kolejnych samochodów elektrycznych przez MSZ jest uzależniony od wysokości limitu przyznanych środków budżetowych oraz zawartej pod tym kątem umowy – poinformowało nas biuro prasowe resortu.

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) posiada obecnie pięć samochodów z napędem elektrycznym (Nissan LEAF). Dodatkowo została podpisana umowa najmu 2 takich pojazdów, również marki Nissan LEAF.

 

Zaledwie trzy pojazdy z napędem elektrycznym użytkuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKIŚ), w tym jeden Nissan LEAF i dwie Kie e-Niro.

 

Resort Klimatu i Środowiska w perspektywie najbliższych 3 lat nie planuje dokonania zakupu samochodów elektrycznych. Jednakże w świetle obowiązujących przepisów, zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r., Ministerstwo planuje przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na długoterminowy najem samochodów. Na podstawie zawartych umów dokona długoterminowego wynajmu 1 samochodu elektrycznego w roku 2023 oraz 4 samochodów elektrycznych 2024 w roku – poinformował nas Wydział Komunikacji Medialnej Departamentu Edukacji i Komunikacji MKiŚ.

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) posiada aktualnie 2 samochody o napędzie elektrycznym. Również są to pojazdy marki Nissan LEAF. Resort w roku 2023 planuje zakup dodatkowych 2 samochodów o napędzie elektrycznym.

 

Podobnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) wynajmuje 2 samochody elektryczne marki Nissan LEAF, zaś od połowy grudnia 2022 r. ministerstwo będzie wynajmować kolejne 2 pojazdy, tym razem Toyoty bZ4X. W ciągu najbliższych 3 lat resort nie planuje zakupu samochodów elektrycznych. Posiadane elektryki będą użytkowane na zasadach najmu długoterminowego.

Ministerstwo Infrastruktury (MI) na podstawie zawartej umowy najmu długoterminowego posiada dwa samochody osobowe Nissan LEAF o napędzie elektrycznym.

 

Ministerstwo w perspektywie najbliższych trzech lat planuje pozyskiwanie aut o napędzie elektrycznym wyłącznie na podstawie najmu długoterminowego za pośrednictwem Centrum Obsługi Administracji Rządowej – powiedział Szymon Huptyś, rzecznik prasowy resortu infrastruktury.

 

W ramach floty samochodowej wykorzystywanej na potrzeby Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT) 2 pojazdy to auta elektryczne: Volkswagen e-Golf oraz Nissan LEAF.

 

Na grudzień 2022 r., zgodnie z zawartą umową najmu długoterminowego, zaplanowano dostawę kolejnego pojazdu elektrycznego. Zaplanowana dostawa dotyczy pojazdu Nissan LEAF. Aktualnie resort Rozwoju i Technologii przygotowuje postępowanie, w ramach którego zamierza pozyskać jeden pojazd dostawczy z napędem elektrycznym – poinformowało nas MRiT.

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) użytkuje 2 pojazdy elektryczne Nissan LEAF. – W perspektywie kolejnych lat planowane jest sukcesywne pozyskiwanie tego rodzaju środków transportu, a ich liczba uzależniona będzie od posiadanych środków – twierdzi Adrianna Całus-Polak, rzecznik prasowy MEiN.

 

Również Ministerstwo Finansów (MF) obecnie eksploatuje 2 pojazdy elektryczne.

 

Na 2023 r. planowany jest zakup 3 pojazdów elektrycznych, a w 2024 r. – 1. Na rok 2025 nie ma jeszcze planu w tym zakresie. Natomiast według stanu na 28 listopada 2022 r. w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej użytkowane są 4 samochody o napędzie elektrycznym. W 2022 r. podpisana została umowa na zakup 16 samochodów elektrycznych – mówi Roksana Mendelowska – Sitarska z Ministerstwie Finansów.

 

Do października 2022 r. Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) użytkowało również 2 pojazdy elektryczne marki Nissan LEAF.

 

 – Obecnie trwają prace nad wszczęciem postępowania przetargowego, którego przedmiotem będzie pozyskanie 2 samochodów elektrycznych, w formie najmu długoterminowego – zakomunikowała Paulina Brzezińska-Bralska, Zastępca Dyrektora Departamentu Komunikacji w MAP.

 

Zaledwie 1 samochodem elektrycznym (Nissan LEAF) dysponuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).

 

Zgodnie z harmonogramem postępowań przeprowadzanymi przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej w 2023 r. planujemy wynająć oraz zakupić po 1 samochodzie elektrycznym – powiedział Dariusz Mamiński, radca w Wydziale Prasowym Departamentu Komunikacji i Promocji resortu rolnictwa.

 

Ambitne plany w kwestii elektrycznej floty ma Ministerstwo Zdrowia (MZ).

 

Obecnie mamy jeden pojazd elektryczny Nissan LEAF z 2019 r. Do 2023 r. dokupimy kolejny samochód zeroemisyjny, zaś do 2025 r. planujemy zakup jeszcze czterech pojazdów elektrycznych – powiedział Jarosław Rybarczyk, główny specjalista w Wydziale ds. Mediów Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia.

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) posiada tylko 1 pojazd elektryczny marki Nissan LEAF.

 

Uwzględniając wymogi wynikające z przepisów ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, ministerstwo planuje w bieżącym roku wynająć długoterminowo 1 samochód elektryczny – poinformowało Biuro Komunikacji resortu sportu.

 

Do tematu elektromobilności dość zachowawczo podchodzi Ministerstwo Obrony Narodowej (MON).

 

Informujemy, że nie posiadamy samochodów elektrycznych oraz nie planujemy zakupu tego typu pojazdów w najbliższej przyszłości – napisał nam wydział prasowy MON.

 

Elektryki w urzędach

Jak elektryfikacja przebiega w wybranych urzędach państwowych? Klaudia Stępień z Biura dyrektora generalnego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska poinformowała nas, że GIOŚ nie posiada obecnie pojazdów elektrycznych, jednak plany są bardzo ambitne. W 2022 r. GIOŚ przeprowadził procedurę przetargową w wyniku której podpisano umowę ramową na zakup 40 sztuk EV.

 

Z początkiem 2023 r. planowane jest podpisanie umowy wykonawczych na dostawę wspomnianych aut. W przypadku podpisania umowy wykonawczej może ona dotyczyć następujących pojazdów: Peugeot e-208, Opel Corsa-e, Hyundai IONIQ 5, Citroen e-Berlingo, Peugeot e-Rifter, Opel Combo-E Life – wymienia Klaudia Stępień.

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) obecnie jest w posiadaniu 3 samochodów o napędzie elektrycznym.

 

Są to 2 samochody marki Nissan LEAF oraz jedna Kia e-Niro – informuje Daria Predko, Dyrektor generalna GDDKiA.  – W 2023 r. ze środków pozyskanych w ramach projektów prowadzonych przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska planujemy zakup następnych 3 samochodów z napędem elektrycznym – dodaje.

Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) posiada w swojej flocie jeden samochód z napędem elektrycznym i nie ma tutaj zaskoczenia – jest to Nissan LEAF.

 

– W 2023 r. nie planujemy zakupu samochodów elektrycznych. Natomiast w latach kolejnych zakupy uzależnione będą od przyznanych środków finansowych na wydatki inwestycyjne, w tym zakupy samochodów – poinformowała Karina Lisowska, rzeczniczka ULC. 

 

Główny Urząd Statystyczny (GUS) użytkuje obecnie 2 samochody elektryczne, Nissan LEAF.

– Najnowszy dołączył do naszej floty w dniu 1 grudnia 2022 r. – mówi Małgorzata Sołtyszewska, dyrektor Departamentu Administracyjno-Budżetowego GUS.

 

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) posiada w swojej flocie tylko 1 samochód elektryczny i nie jest to jakże popularny w administracji centralnej Nissan LEAF, a najtańszy elektryk na rynku, Dacia Spring.

 

– W najbliższych latach nie są planowane zakupy kolejnych pojazdów elektrycznych – powiedział Szymon Cienki, rzecznik prasowy GIS.

 

Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) użytkuje 11 samochodów z napędem elektrycznym udostępnionych do obsługi KPRM. Jest to 6 sztuk Renault Kangoo oraz 5 Nissanów LEAF. COAR poinformował, że jest w trakcie przeprowadzania analizy i opracowania założeń związanych z planowaniem zakupów na lata nadchodzące, które mają na celu powiększenie liczby samochodów z napędem elektrycznym.

 

I na koniec – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) poinformowała nas, że nie ma w swoim parku samochodów elektrycznych. Agencja nie ujawniła, czy w najbliższym czasie zamierza ten stan rzeczy zmienić.

Komentarz: Dorota Pajączkowska, Communication Manager CEE, Nissan Sales CEE Kft

Zupełnie nas nie dziwi, że Nissan LEAF jest pojazdem chętnie wybieranym przez administrację. Był pierwszym samochodem elektrycznym produkowanym na masową skalę, a dotychczas na całym świecie sprzedaliśmy blisko 600 tys. sztuk tego modelu, co przekłada się na ogrom doświadczeń i testów z niemal każdej szerokości geograficznej. W ciągu 12 lat obecności na rynku LEAF udowodnił, że jest sprawdzoną, niezawodną konstrukcją, pojazdem przyjaznym użytkownikowi i niezwykle funkcjonalnym. Ponadto to bardzo uniwersalny, 5-osobowy samochód z niemałym bagażnikiem, który dzięki temu zaspokaja potrzeby różnych klientów. Co niezwykle ważne, szczególnie w kontekście zakupów przez firmy i administrację, LEAF oferuje wysoką wartość rezydualną, a nasze doświadczenia z rynku pokazują, że jest także bardzo chętnie kupowanym samochodem używanym. Na koniec warto podkreślić, że aż 92% klientów jest zadowolonych z użytkowania Nissana LEAF, a to dla niego najlepsze świadectwo.

 

Autor: Elektromobilni.pl