Polacy daleko w kolejce po wodór

Polacy daleko w kolejce po wodór

4 stycznia 2024 0 przez EV Manager

Znaczenie wodoru w globalnej gospodarce rośnie, ale Polska spóźnia się z jego wykorzystaniem – informuje środowa „Rzeczpospolita”.

  • Polska jest trzecim wytwórcą wodoru w Unii Europejskiej (za Niemcami i Holandią) z roczną produkcją na poziomie 1,3 mln ton, a rozwój przedsięwzięć gospodarczych opartych na wodorze ma napędzać osiem działających w kraju dolin wodorowych. 
  • „Pilnie potrzebujemy zwiększenia inwestycji w badania technologii wodorowych, aby nadążyć za rosnącym znaczeniem tego sektora na arenie międzynarodowej” – podkreśla Polski Instytut Ekonomiczny.
  • PIE przygotowuje raport „Wyścig po wodór. Państwa i ich strategie wodorowe”, do którego dotarła „Rzeczpospolita”.

W 2022 r. zaledwie 3,1 proc. publicznych wydatków na cele badawcze w Polsce dotyczyło energetyki, podczas gdy w innych krajach zrzeszonych w Międzynarodowej Agencji Energetycznej ten odsetek wynosił ponad 12 proc. – wskazuje gazeta.

I dodaje, że publiczne wydatki na badania związane z technologiami wodorowymi i ogniwami paliwowymi w 2022 r. wyniosły zaledwie 22,3 mln zł. W produkcji wodoru szczególnie ważny jest rozwój elektrolizy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Unia Europejska zakłada, że roczna produkcja zielonego wodoru po 2030 r. sięgnie 10 mln ton. Wartość związanych z tym niezbędnych inwestycji w OZE szacowana jest na 430 mld euro – wskazuje „Rz”.

„Tymczasem w Polsce produkowany jest w większości tzw. wodór szary, wytwarzany w zakładach przemysłowych i tam wykorzystywany – głównie przez przemysł chemiczny, rafineryjny i spożywczy. Najwięcej wodoru zużywane jest do procesu rafinacji ropy naftowej i produkcji amoniaku” – informuje gazeta.

Inwestycje wodorowe w Polsce to dziś 74 podmioty

I dodaje: „Według mapy inwestycji wodorowych opracowanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu w Polsce 74 podmioty są obecnie związane z inwestycjami wodorowymi – od małych jednostek, jak stacje tankowania wodoru, do pojazdów, poprzez instytuty badawcze, aż po największe firmy na polskim rynku paliwowo-energetycznym”.  Ocenia jednocześnie, że to za mało.

Szansą na wodorowy rozwój jest transport zbiorowy

Gazeta przyznaje, że szanse na wzrost wykorzystania wodoru daje tymczasem zbiorowy transport, w którym planowane są liczne inwestycje.

Jak wynika z raportu Banku Gospodarstwa Krajowego, spośród 900 pojazdów obecnie kupowanych przez samorządy objęte badaniem 6 proc. to autobusy wodorowe, natomiast w perspektywie do 2028 r. w przypadku realizacji wszystkich planów zakupowych 17 proc. z 1200 niskoemisyjnych autobusów będzie miało napęd wodorowy – wskazuje „Rz”.

Źródło: wnp.pl