Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej zatwierdziła zasady podczas zdarzeń z udziałem aut elektrycznych

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej zatwierdziła zasady podczas zdarzeń z udziałem aut elektrycznych

1 czerwca 2023 0 przez CIRE.PL

Wychodząc naprzeciw nowym zagrożeniom, występującym w związku z dynamicznym rozwojem elektromobilności, zespół zadaniowy powołany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej opracował „Standardowe zasady postępowania podczas zdarzeń z samochodami z napędem elektrycznym i hybrydowym”. Dokument został zatwierdzony 25 maja 2023 roku i zastąpił obowiązujące od 2020 r. do tej pory  „Standardowe zasady postępowania podczas zdarzeń z samochodami osobowymi z napędem elektrycznym”

Materiał został opracowany przez zespół zadaniowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Dynamiczny rozwój technologiczny elektromobliności, powoduje, że część nowych rozwiązań będzie wymagała okresowej rewizji, co może w przyszłości prowadzić do zmiany obecnie przedstawionych koncepcji działań ratowniczych – można przeczytać w dokumencie.

Badania i analizy podstawą zmian

Priorytetem przyświecającym pracom zespołu było bezpieczeństwo prowadzonych działań, ich skuteczność oraz zwiększenie wiedzy strażaków w tym zakresie. Dlatego, pracując nad materiałem, członkowie zespołu dokonali analizy rozwiązań i sprzętu stosowanego w innych krajach Europy oraz zaleceń producentów samochodów, przeanalizowali dostępne badania i testy w tym zakresie oraz uczestniczyli w szkoleniach prowadzonych przez producentów samochodów.

„Dokument ma na celu usystematyzowanie aktualnego stanu wiedzy na temat postępowania ratowniczego z samochodami o napędzie elektrycznym bądź hybrydowym (…) Należy pamiętać, że podczas prowadzenia działań może dojść do nagłego pożaru akumulatora. Mając to na uwadze, należy zawsze pamiętać, że podczas formułowania zamiarów taktycznych, bezpieczeństwo ratowników stanowi priorytet. Niniejsze standardowe zasady postępowania (SZP) mają być wsparciem Kierującego Działaniem Ratowniczym (KDR). Z uwagi na dynamiczny rozwój technologiczny elektromobliności, część proponowanych rozwiązań będzie wymagała okresowej rewizji, co może w przyszłości prowadzić do zmiany obecnie przedstawionych koncepcji działań ratowniczych – czytamy w dokumencie zatwierdzonym przez Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Arkadiusza Przybyłę.

Główne zmiany jakie zostały ujęte w obecnych Zasadach w stosunku do dokumentu z roku 2020 to:

  • rozszerzenie zasad o pojazdy hybrydowe czyli kombinację napędu elektrycznego i spalinowego,
  • rozszerzenie zasad o pojazdy inne niż osobowe – liczba pojazdów o napędzie elektrycznym poruszających się po drogach rośnie w dużym tempie, tym samym zwiększa się ilość pojazdów dostawczych, ciężarowych oraz autobusów o napędzie elektrycznym,
  • podkreślenie ważności odpowiedniego rozpoznania i korzystania z kart ratowniczych pojazdów,
  • wymienienie najnowszych rozwiązań stosowanych przez producentów, które mają ułatwić prowadzenie działań i rozpoznanie samochodu,
  • określenie sytuacji oraz temperatur kwalifikujących do podjęcia decyzji o konieczności chłodzenia akumulatora, w tym również czasów oraz interwałów chłodzenia,
  • zwrócenie uwagi na zagrożenie związane z wydzielaniem się gazów palnych i toksycznych podczas rozkładu termicznego akumulatora, a tym samym konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, czujników wielogazowych oraz konieczności podejścia do działań „z wiatrem w plecy” lub z wytworzonym strumieniem powietrza z wentylatora oddymiającego,
  • zwrócenie uwagi na odpowiednie środki gaśnicze oraz sposób ich podawania,
  • opisanie sposobów ewentualnego wykorzystania kontenera w celu zatopienia samochodu elektrycznego,
  • podkreślenie zakazu ingerencji (cięcie, zgniatanie, otwieranie) w akumulatory, przewody i pozostały osprzęt wysokiego napięcia,
  • rozszerzenie katalogu czynności i informacji niezbędnych do zawarcia podczas przekazania miejsca.

Dokument można pobrać w tym miejscu >>>LINK<<<

Źródło: cire.pl