ElectroMobility Poland pierwszym inwestorem na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. 128 mln zł wpłynęło na konto Gminy

ElectroMobility Poland pierwszym inwestorem na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. 128 mln zł wpłynęło na konto Gminy

14 listopada 2023 0 przez CIRE.PL

W wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną (KSSE) oraz Urząd Miejski w Jaworznie, spółka ElectroMobility Poland SA (EMP) formalnie została właścicielem działki o powierzchni 117 ha zlokalizowanej na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego (JOG). Tym samym spółka realizująca projekt polskiej marki samochodów elektrycznych Izera została pierwszym inwestorem na terenie JOG-u.

W minionym tygodniu na rachunek miasta wpłynęły środki w kwocie 128 mln zł z tytułu sprzedaży działki.

W poniedziałek 13 listopada 2023r.Prezydent Miasta Paweł Silbert oraz przedstawiciele EMP notarialnie poświadczyli zakup nieruchomości inwestycyjnej.

 

Od lewej: Piotr Zaremba – prezes ElectroMobilty Poland, Paweł Silbert – Prezydent Miasta Jaworzna, Sławomir Bekier – Członek Zarządu ElectroMobility Poland ds. finasowych oraz Janusz Michałek – prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Tym samym zakończyła się procedura oficjalnego nabycia terenu pod budowę fabryki samochodów elektrycznych Izera w Jaworznie.

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej radni przegłosują zmiany i wprowadzą środki do budżetu miasta Jaworzna na 2023 r. i kolejne lata.

Spółka realizuje prace harmonogramowe związane z rozpoczęciem budowy fabryki samochodów elektrycznych oraz zawarcia kolejnych umów z partnerami przedsięwzięcia. Gmina za pozyskane 100 mln zł z funduszy rządowych rozpocznie budowę sieci wod-kan oraz stacji uzdatniania wody na terenach po kopalni Jan Kanty, kolejne 250 mln zł pozyskanych środków zewnętrznych wkrótce będzie przedmiotem ogłoszenia przetargowego na wykonanie inwestycji drogowych, koniecznych do pełnego uzbrojenia terenów inwestycyjnych Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego.

Przypomnijmy, powstanie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego jest wynikiem konsekwentnych działań realizowanych od kilkunastu lat przez Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta. Jego celem było stworzenie dużej strefy przemysłowej, wychodzącej naprzeciw nieuchronnym zmianom przemysłowym w regionie. Proces przygotowawczy obejmował prace planistyczne, przyjęto Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Miasta Jaworzna z odpowiednimi funkcjami dla zespołu terenów przy funkcjonującej elektrowni oraz uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Wojska Polskiego Północ”.

Głównym zadaniem, które stoi teraz przed miastem, jest budowa infrastruktury technicznej, obsługującej obszar gospodarczy. Chodzi głównie o szkieletowy układ drogowy, system odwodnieniowy, sieci wodociągowo-kanalizacyjne. Na uzbrojenie w sieci wod.-kan. pozyskano ze środków zewnętrznych już 100 mln zł dofinansowania. Dzięki budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poprawi się jakość całego systemu odprowadzania wód w tym rejonie, tym samym ustaną problemy z kanalizacją przy ul. Energetyków i okolic. Często zgłaszane problemy przez mieszkańców i radnych z tej okolicy zostaną rozwiązane dzięki inwestycjom wod-kan w Jaworznickim Obszarze Gospodarczym. Kolejne 250 mln zł z rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych zostało pozyskane na budowę infrastruktury drogowej na terenie JOG.

Zakres drogowy w ramach pozyskanych środków zewnętrznych obejmuje kompleksową przebudowę ul. Wojska Polskiego, wprowadzenie rond, budowę nowego skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z DK 79 w postaci wiaduktu łączącego dwie strefy inwestycyjne. Budowa całego śladu wraz z drogami rowerowymi ulicy Mysłowickiej, obudowa terenu JOG siecią dróg z wyprowadzeniem ruchu estakadami. Jednym z ważniejszych zadań poprawiających ruch na drodze wylotowej z miasta w stronę Katowic będzie poszerzenie jezdni – czyli likwidacja tzw. „wąskiego gardła” na wiadukcie kolejowym przy centrum handlowym Designer Outlet Center. Gmina posiada stosowne pozwolenia i porozumienia z sąsiadującym Sosnowcem na prowadzenie całości inwestycji.

Więcej informacji na www.jaworzno.pl/jog

 

Źródło: CIRE